Acte normative aprobate

Marți, 05 Septembrie 2017 09:16

ORDIN nr. 294 din 24 august 2017 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018.

Joi, 27 Iulie 2017 13:58

ORDIN nr. 261 din 27.07.2017 pentru aprobarea procedurii de predare către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a infrastructurii de imbunătățiri funciare și a terenurilor aferente acesteia, primite în folosință gratuită sau în proprietatea organizațiilor de îmbunătățiri funciare sau a federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare

Miercuri, 05 Iulie 2017 13:22

ORDIN nr. 208 din 21 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014

Miercuri, 07 Iunie 2017 15:50

Ordin nr. 186 din 6 iunie 2017 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2017-31 martie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Joi, 18 Mai 2017 16:13

Ordin nr. 152 din 18.05.5017 pentru aprobarea unor măsuri în scopul stimulării creșterii suprafețelor agricole care se irigă

Luni, 08 Mai 2017 17:08

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.129 din 04.05.2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 87/2017 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi pentru clasificarea carcaselor de porcine și/sau bovine și/sau ovine

Miercuri, 05 Aprilie 2017 15:55

ORDIN nr. 87 din 05.04.2017  pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați pentru clasificarea carcaselor de porcine și/sau bovine și/sau ovine

Miercuri, 29 Martie 2017 15:39

ORDIN NR. 77 din 27 / 03.2017 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2016 de beneficiarii măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) – porcine și pachetul b) - păsări" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013

Joi, 23 Februarie 2017 09:39

Ordinul nr. 34 din 17.02.2017 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine.

Marți, 07 Februarie 2017 16:19

HOTĂRÂRE nr. 39 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control.

Pagina 1 din 4