Imprimă această pagină

Strategia in domeniul fitosanitar

STRATEGIA ÎN DOMENIUL FITOSANITAR

Sănătatea plantelor este fundamentală pentru susținerea și competitivitatea agriculturii, siguranței alimentelor și a protecției mediului. Introducerea și stabilirea organismelor dăunătoare pe teritoriul României poate avea ca efect creșterea cantităților de produse de protecție a plantelor utilizate ceea ce contravine prevederilor directivei privind utilizarea durabilă a acestora. Mai mult pentru un număr reglementat de boli și dăunători nu există tratamente curative posibile.

Introducerea și stabilirea organismelor dăunătoare poate determina daune serioase culturilor agricole, plantelor din grădini publice și private, păduri și degradarea ecosistemelor naturale.

OBIECTIVE

  • asigurarea protecției fitosanitare a teritoriului României/Comunității prin prevenirea introducerii, stabilirii și răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte care sunt necunoscute că apar în Comunitate;
  • asigurarea utilizării unui material destinat plantării sănătos de la începutul lanțului de producere prin prevenirea raspandirii organismelor daunatoare care sunt introduse in Comunitate odata cu materialul destinat plantarii;
  • controlul organismelor dăunătoare care au o distribuție limitată și care necesită măsuri stricte de control oficial pentru prevenirea răspândirii;
  • monitorizarea calității produselor de protecție a plantelor și controlul produselor de protecție a plantelor la comercializare și utilizare;
  • asigurarea sănătății publice, sigurantei alimentelor, utilizatorilor și a mediului înconjurător, prin implementarea programelor anuale de monitorizare a reziduurilor de pesticide din plante și produse vegetale ce provin din producția internă, de pe piața intracomunitară și cele destinate exportului;
  • coordonarea, îndrumarea tehnică și controlul activității în domeniul omologării și reomologării produselor de protecție a plantelor pentru a fi utilizate în România;
  • implementarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscului asociat utilizării produselor de protecție a plantelor.