Posturi scoase la concurs

Luni, 22 Mai 2017 16:09

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunță organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul MADR, care îndeplinesc condiţiile legale. Proba scrisă: 23 iunie 2017

Vineri, 12 Mai 2017 13:36

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs a unei post contractual vacant de consilier afaceri europene din cadrul Direcției Politici în Industria Alimentară și Comerț – Serviciul Industrie Alimentară
Proba scrisă: 08 iunie 2017, ora 10:00

Vineri, 12 Mai 2017 10:51

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Contabilizare Plăți și Control Financiar Preventiv Propriu din cadrul MADR
Proba scrisă: 26 mai 2017, ora 10:00

Marți, 09 Mai 2017 14:30

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional principal la: Centrul Operativ pentru Situații de Urgență.
Proba scrisă: 25 mai 2017, ora 10:00
Interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise 

Miercuri, 03 Mai 2017 12:54

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs a unui post contractual de conducere vacant de director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Proba scrisă: 25 mai 2017, ora 10:00

Marți, 02 Mai 2017 15:58

În conformitate cu prevederile OUG nr. 45/2008 și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier debutant din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Politici în Zootehnie - Direcția Generală Politici Agricole. Proba scrisă: 17.05.2017, ora 10,00.

Miercuri, 12 Aprilie 2017 16:14

În conformitate cu prevederile OUG nr. 45/2008 și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier superior și a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic superior din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Serviciul extensie, consultanță, cercetare, formare profesională–Compartimentul cercetare și inovare.
Proba scrisă: 27 aprilie 2017, ora 10:00 la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Miercuri, 12 Aprilie 2017 08:30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008 și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, anunţă scoaterea la concurs a două funcţii publice de execuție vacante și a unei funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR.
Proba scrisă: 27 aprilie 2017, ora 10:00 la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Proba de interviu se susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data probei scrise
.

Vineri, 31 Martie 2017 08:30

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2011 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, anuntă scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de șofer I la Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene
Proba scrisă: 25 aprilie 2017, ora 10:00 la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Proba de interviu se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise

Vineri, 24 Martie 2017 08:30

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2011 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de consilier 1A la Biroul Patrimoniu si Administrativ din cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene
Proba scrisă: 20 aprilie 2017, ora 10.00.
Proba de interviu se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise