Posturi scoase la concurs

Vineri, 16 Decembrie 2016 12:44

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează concurs prin recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie temporar vacantă de consilier superior din cadrul Direcției Generale Politici Agricole și Industrie Alimentară- Direcția Politici în Zootehnie
Proba scrisă: 30 decembrie 2016, ora 10.00

Joi, 08 Decembrie 2016 08:02

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul H.G. nr. 611/2008, anunţă scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier asistent la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții, Compartimentul județean Mehedinți. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Proba scrisă: 09 ianuarie 2016, ora 10,00

Joi, 08 Decembrie 2016 08:00

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a 2(două) funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Proba scrisă: 21 decembrie 2016, orele 10,00.

Marți, 29 Noiembrie 2016 10:34

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Direcția Juridică – Serviciul Litigii.
Proba scrisă: 14 decembrie 2016, ora 10,00

Joi, 24 Noiembrie 2016 08:30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuție vacante. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
Data: 12 decembrie 2016, orele 10,00 proba scrisă.

Luni, 21 Noiembrie 2016 08:40

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuție vacante la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
Proba scrisă: 07 decembrie 2016, ora 10,00 

Luni, 21 Noiembrie 2016 08:35

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs de recrutare a funcţiei publice de conducere vacante de director general la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul aparatului propriu al MADR.
Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC: 07 decembrie 2016, ora 09,00
Proba scrisă: 07 decembrie 2016, ora 10,00

Luni, 21 Noiembrie 2016 08:30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul H.G. nr. 611/2008, anunţă scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuție vacante la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
Proba scrisă: 22 decembrie 2016, ora 10,00

Joi, 17 Noiembrie 2016 09:49

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs a două posturi contractuale:

  • post contractual vacant de consilier IA din cadrul Compartimentului Verificări de Management – Serviciul Verificări de Management și Achiziții Beneficiari – Direcția Generală Pescuit – AM POPAM
  • post contractual de consilier IA din cadrul Biroului Patrimoniu Arhivă - Serviciul Patrimoniu și Administrativ – Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene.
    Proba scrisă: 14 decembrie 2016, ora 10,00
Vineri, 11 Noiembrie 2016 08:30

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunță organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul MADR, care îndeplinesc condiţiile legale.  La examenul de promovare în grad au dreptul să participe numai funcţionari publici din cadrul MADR care îndeplinesc condiţiile legale.

Proba scrisă: 13 decembrie 2016, ora 10,00
Interviul: 15 decembrie 2016, ora 14,00

Pagina 1 din 2