Măsura 1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștinte și acțiuni de informare

 Raport de selecţie- Apel de proiecte nr. 1/2016 - 09.05.2017

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) - 05.05.2017

Raport final de soluționare a contestațiilor - Apel de proiecte nr. 1/2016 - 28.04.2017

Raport intermediar de soluționare a contestațiilor - Apel de proiecte nr. 1/2016 - 21.04.2017

Raport de evaluare - Apel de proiecte nr. 1/2016 - 22.03.2017

Numărul proiectelor depuse la nivel județean, în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 2/2016

ERATĂ la lista proiectelor depuse la nivel județean, în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 2/2016 - 22.03.2017

 Sesiunea de depunere a proiectelor aferente Apelului de proiecte nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3 din cadrul măsurii 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe se prelungește până la data de 31.01.2017, ora 16.00.

 LISTA ACTUALIZATĂ INTREBĂRI, CLARIFICĂRI ȘI RĂSPUNSURI la Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 1 - „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare”  Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe”,  Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3.

Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, in special beneficari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 - Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe.

                Ghidul solicitantului și anexele aferente
                Formularul IDENTIFICARE FINANCIARĂ aferent Cererei de finanțare - Anexa 3 la Ghidul solicitantului aferent Apelului nr. 2

Prelungirea Apelului de proiecte nr. 1 până la data de 03.10.2016, ora 16:00

 Lista întrebărilor, clarificărilor și răspunsurilor aferente Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii

Apel de propuneri de proiecte nr. 1/2016 Formare profesională pentru fermierii care dețin angajamente pe măsura 10 – Agromediu și climă în cadrul măsurii 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe.

                Ghidul solicitantului și anexele aferente

DRAFT - Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 1 - Submăsura 1.1 - beneficiari sM 6.1 și sM 6.3

ORDIN nr. 836 din 17 iunie 2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii 1 - Actiuni pentru transferul de cunoştinte şi actiuni de informare, submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională, precum şi a actiunilor pentru dobândirea de competente din cadrul PNDR 2014-2020, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1/2016 - Formare profesională pentru fermierii care deţin angajamente pe Măsura 10 - Agromediu şi climă

ORDIN nr. 835 din 17 iunie 2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale or. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor pentru proiectele aferente Măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

ORDIN nr. 834 din 17 iunie 2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în  cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente Măsurii 1 -,,Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

ORDIN 116 din 22.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Selecție și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente Măsurii 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) 

ORDIN 2373 din 17.11.2015 privind aprobarea Manualului de procedura pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse in cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente Masurii 1 - ,,Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala