Pasari de curte

 RAPORT TEHNIC - OPERATIV privind efectivele de păsări la data de 30 iunie 2017 (xlsx, 20 KB)

 RAPORT TEHNIC - OPERATIV privind producţiile la păsări la data de 30 iunie 2017 (xlsx, 150 KB)

CARNE PASĂRE ŞI OUĂ

IMPORTANTA

· Creşterea păsărilor în sistem intensiv industrial este o activitate care asigură necesarul de carne si ouă pentru populaţia urbană.
· Produs de mare importantă accesibil pentru întreaga populaţie.
· Nivelul consumului de carne de pasăre/locuitor este în corelaţie directă cu producţia de carne şi puterea de cumpărare a consumatorului.
· Este principalul utilizator al resurselor furajere de concentrate cultivate pentru conversia în proteină animală.
· Sursă pentru schimburile comerciale.

DINAMICA EFECTIVELOR ŞI A PRODUCŢIEI DE CARNE DE PASĂRE ŞI OUĂ
ÎN PERIOADA 2001-2013

 

SPECIFICARE

UM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Efective totale de păsări

mii cap

76.616

79.360

79.018

84.991

82.036

84.373

83.843

78.867

70.390

71.767

67.989

Producţia totală de carne în viu

mii tone

436

372

401

361

416

410

489

446

468

470

485

Greutatea medie la sacrificare

kg/cap

1,9

1,9

1,8

1,8

2,0

2,0

2,0

2

2,292

2,042

2,267

Producţia totală de ouă

mil.buc

6.641

7.381

7.310

7.429

6.522

6.692

6.211

6.199

5.489

6.398

5.939

 

OBIECTIVE URMARITE

· Asigurarea necesarului de consum din producţia internă.
· Corelarea efectivelor şi a producţiilor cu potenţialul productiv şi cerinţele la un nivel european.
· Eficientizarea activităţii de creştere cu performante de producţie similare celor comunitare prin compensarea diferenţei între preţul de producţie şi cel de valorificare.
· Susţinerea activităţii de ameliorare a efectivelor de păsări şi crearea de noi hibrizi cu performanţe de producţie superioare.

PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA CĂRNII DE PASĂRE

· Ameliorarea efectivelor de păsări pentru îmbunătăţirea calitativă a carcasei de pasăre.
· Stimularea organizării de exploataţii competitive si eficiente.
· Sporirea veniturilor fermierilor care dezvoltă activităţi în avicultură.
· Creşterea greutăţii medii de sacrificare.

OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

· Menţinerea ritmului de dezvoltare a sectorului avicol.
· Asigurarea populaţiei cu cantităţi suficiente de carne de pasăre de calitate şi la un preţ accesibil.
· Susţinerea financiară a producţiei de carne de pasăre în condiţii de eficientă economică.
· Susţinerea financiară are în vedere crearea unui sector competitiv în condiţiile alinierii la standardele Uniunii Europene.