Marți, 22 Octombrie 2013 17:50

Pentru proiectul având codul SMIS 39182, valoarea inițială de 3.784.881,00 lei prevăzută în contractul de finanțare încheiat între MADR și Ministerul Administrației și Internelor nr 336/30.07.2012 a fost modificată prin actul adițional nr 1 /18.09.2013 cu valoarea de 3.382.616,46 lei ( 2.875.223,99 lei – asistență financiară nerambursabilă).

Marți, 22 Octombrie 2013 17:46

Pentru proiectul având codul SMIS 39178, valoarea inițială de 4.156.454,00 lei prevăzută în contractul de finanțare încheiat între MADR și Ministerul Administrației și Internelor nr 334/30.07.2012 a fost modificată prin actul adițional nr 1/30.09.2013 cu valoarea de 4.072.591,10 lei ( 3.461.702,44 lei – asistență financiară nerambursabilă).

Joi, 10 Octombrie 2013 15:45

ANUNT DE PARTICIPARE

ACHIZITOR:

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit.

DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Adresă:B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3
Localitatea: Bucureşti Cod poştal: 020921 Ţară: România
Punct(e) de contact: Telefon: +4021.307.98.02
Persoană de contact: Daniela LORENT Cornel MIHAI  
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Fax: +4021-307-98-02
Adresă (adrese) Internet: www.madr.ro

În vederea organizării în luna decembrie 2013 a Comitetului de monitorizare a Programului Operaţional pentru Pescuit, Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit achiziționează servicii de organizare conform caietului de sarcini atașat.

  • Cod CPV: 79950000-8 - Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese;
  • Cod CPV: 79951000-5 – Servicii de organizare de seminarii;
  • Cod CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente

Procedura aplicată: Procedură interna

Valoarea estimată fără TVA: 40.000 lei

Surse de finanţare: FEP 75 %
Buget naţional 25%

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Termenul Limită de depunere a ofertelor
Data: 21.10.2013 Ora: 15.30

Termenul limită de depunere a solicitărilor de clarificări
Data: 17.10.2013

Cerinţe minime obligatorii privind modul de prezentare a ofertei:

Limba: Română;

Oferta de preţ va fi detaliată pentru fiecare activitate specifică prevăzută in Caietul de Sarcini; - Formularul nr.4.

Documente ce vor însoţii oferta:

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului valabil la data depunerii ofertei din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate - în original sau copie legalizată

- Certificat de Înregistrare fiscală - copie,

- Formularul nr. 1 – Declaratie de eligibilitate;

- Formularul nr. 2. – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Formularul nr. 3 - Declaraţia pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care dețin functii de decizie în cadrul autorității contractante cum ar fi: Director General - Cumpănășoiu; Florentina TUDOR – director; Daniela LORENT – consilier, Cornel MIHAI - consilier ).

Informaţii Suplimentare:

Se atașează la prezentul anunț următoarele: caiet de sarcini, formulare.

Vineri, 27 Septembrie 2013 16:02

DGP-AMPOP lanseaza invitația de participare la procedura de achiziție în vederea încheierii contractului de servicii de audit independent în vederea formulării răspunsului la observațiile Autorității de audit in urma auditului realizat de aceasta în perioada 13.05.2013-21.06.2013 asupra Programului Operațional pentru Pescuit - Cod CPV - 79212200-5

Vineri, 30 August 2013 16:24

Anunț achiziție publică prestări servicii de formare profesională pentru proiectul Cod SMIS 39182 "Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor subordonate"
Data limită de depunere a ofertelor: 05.09.2013, ora 14.00

Miercuri, 10 Iulie 2013 15:21

Raspuns la o solicitare de clarificari referitor la anunţul de participare "Servicii de arhivare documente"

Vineri, 05 Iulie 2013 15:59

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru atribuirea acordului-cadru de prestări servicii având ca obiect "Servicii de arhivare documente"

Joi, 04 Iulie 2013 10:55

ANUNT DE PARTICIPARE privind atribuirea contractului ce are ca obiect achiziția de tonere pentru imprimantele /xerox-urile din dotarea DGP-AMPOP

Joi, 04 Iulie 2013 09:26

ANUNT DE PARTICIPARE  în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect achiziția combustibili pe baza de Bonuri Valorice

Luni, 01 Iulie 2013 14:07

ANUNT DE PARTICIPARE în vederea încheierii polițelor de asigurare CASCO pentru autoturismele marca Wolkswagen Jetta aflate în dotarea DGP-AMPOP