Miercuri, 11 Iunie 2014 16:05

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - Servicii de formare profesională pentru proiectul "Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor subordonate" - cod SMIS 39182

Luni, 02 Iunie 2014 13:40

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - Contract de prestări servicii de tipărire, multiplicare şi livrare a unui Manual de implementare a Sistemului de control intern- managerial (manual) - cod SMIS 39182

Miercuri, 28 Mai 2014 14:58

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - Servicii de formare profesională pentru desfăşurarea atelierului de lucru în cadrul proiectului "Planificare strategică pentru administraţia agricolă"- cod SMIS 39173

Vineri, 09 Mai 2014 10:28

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - Servicii de formare profesională în domeniul planificării strategice pentru proiectul "Planificare strategică pentru administraţia agricolă"

Marți, 29 Aprilie 2014 14:52

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - Asigurare servicii de tipărire, multiplicare şi livrare a documentelor de Strategii necesare derulării proiectului "Strategii pentru valorificarea potenţialului agroalimentar al României"

Miercuri, 02 Aprilie 2014 16:25

ANUNŢ DE PARTICIPARE - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale derulează procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect achiziţionarea de servicii poştale şi de curierat.

Miercuri, 02 Aprilie 2014 14:14

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - Asigurare servicii de tipărire, multiplicare şi livrare a documentului de Plan Strategic Instituţional şi a rapoartelor de evaluare necesare derulării proiectului "Planificarea Strategică pentru administraţia agricolă"

Pagina 6 din 11